Министрлык турында

Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгы юстиция өлкәсендә дәүләт сәясәтен үткәрә; хокукый мәсьәләләр буенча җирле үзидарә органнары белән хезмәттәшлекне, Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органнарының закон проектлары белән эшләү һәм норма чыгару эшчәнлеген хокукый тәэмин итү һәм координацияләүне, шәхес һәм дәүләтнең хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен тәэмин итүдә булышлык күрсәтүне, Татарстан Республикасы норматив хокукый актларының бердәм банкын булдыру һәм алып баруны, җәмәгать судьялары эшчәнлеген оештыруны тәэмин итүне, Татарстан Республикасында дәүләт нотариаль контораларын матди-техник һәм финанс ягыннан тәэмин итүне тормышка ашыра.

Министрлыкның төп бурычлары:
       Татарстан Республикасының вәкаләтләре белән чикләнеп, юстиция өлкәсендә РФ һәм РФ субъектларының бергә алып бару предметлары һәм ТРның үз алып баруындагы предметлар буенча дәүләт сәясәтен гамәлгә ашыру;
       Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органнарының закон проектлары белән эшләү һәм бүтән норма чыгару эшчәнлеген хокукый тәэмин итүне шәхес һәм дәүләтнең хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен тиешенчә яклауны тәэмин итәрдәй дәрәҗәгә күтәрү;
       Татарстан Республикасы территориясендә җәмәгать судьяларының эшчәнлеген гамәлгә ашыру өчен, шартлар белән тәэмин итү;
       хокукый мәсьәләләр буенча җирле үзидарә органнары белән хезмәттәшлекне гамәлгә ашыру.

Министрлык түбәндәге төп функцияләрне башкара:
       Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органнарының норма чыгару эшчәнлеген координацияли;
       Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнарының норма чыгару эшчәнлегендә билгеләнгән тәртиптә катнаша;
       Россия Федерациясе һәм Россия Федерациясе субъектларының бергә алып бару предметлары буенча федераль законнар проектларына, Татарстан Республикасы законнары проектларына, Татарстан Республикасы Президенты указлары проектларына, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары проектларына һәм Татарстан Республикасы Президентына имзалану өчен кертелә торган Татарстан Республикасы законнарына хокукый экспертиза үткәрә;
       Татарстан Республикасы норматив хокукый актларының бердәм банкын басма һәм электрон рәвештә алып бара;
       Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органнарының кеше һәм граждан хокуклары, ирекләре һәм вәкаләтләренә кагылышлы булган, ведомствоара характердагы оешмаларның хокукый статусын билгеләгән норматив хокукый актларны, гамәлдә булу вакытларына бәйсез рәвештә, шул исәптән  дәүләт серен тәшкил иткән яки конфиденциаль характердагы актларны дәүләт теркәвенә алуны гамәлгә ашыра;
       Татарстан Республикасы дәүләт хакимяте башкарма органнары норматив хокукый актларының дәүләт реестрын алып бара һ.б.


Татарстан Республикасы юстиция министры - Заһидуллин Рөстәм Илдус улы

 

“ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЮСТИЦИЯ МИНИСТРЛЫГЫ МӘСЬӘЛӘЛӘРЕ” 2006 елның 22 февралендәге 68 номерлы ТР МИНИСТРЛАР КАБИНЕТЫ КАРАРЫ
Соңгы яңарту: 19 гыйнвар 2018, 11:27
Copyright © 2003-2018
Хата таптыгызмы? Сүзне яки җөмләне билгеләгез һәм CTRL+ENTER басыгыз
Яндекс цитирования