Министрлык эшчәнлегенә кагылышлы документлар

“ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЮСТИЦИЯ МИНИСТРЛЫГЫ КОЛЛЕГИЯСЕ САНЫН ҺӘМ СОСТАВЫН РАСЛАУ ТУРЫНДА” ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МИНИСТРЛАР КАБИНЕТЫНЫҢ 2005 ЕЛНЫҢ 9 СЕНТЯБРЕНДӘГЕ 446 НОМЕРЛЫ КАРАРЫ (19.01.2018)

“НОРМАТИВ ХОКУКЫЙ АКТЛАРГА ҺӘМ АЛАРНЫҢ ПРОЕКТЛАРЫНА КОРРУПЦИЯГӘ КАРШЫ ЭКСПЕРТИЗА ЯСАУ ӨЧЕН ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МИНИСТРЛАР КАБИНЕТЫНА ТАПШЫРУ ТӘРТИБЕН РАСЛАУ ТУРЫНДА” ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МИНИСТРЛАР КАБИНЕТЫНЫҢ 2007 ЕЛНЫҢ 20 СЕНТЯБРЕНДӘГЕ 474 НОМЕРЛЫ КАРАРЫ (19.01.2018)

“ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ХОКУК КУЛЛАНУНЫ МОНИТОРИНГЛАУ ТУРЫНДА” ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТЫНЫҢ 2012 ЕЛНЫҢ 15 МАЕНДАГЫ ПУ-331 НОМЕРЛЫ УКАЗЫ (19.01.2018)

«ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЗАКОННАРЫ ҖЫЕНТЫГЫ ТУРЫНДА» 1999 елның 15 сентябрендәге 2355 номерлы ТР ЗАКОНЫ (19.01.2018)

“АДМИНИСТРАТИВ КОМИССИЯЛӘР ТӨЗҮ ҺӘМ АЛАРНЫҢ ЭШЧӘНЛЕГЕН ОЕШТЫРУ БУЕНЧА БИРЕЛГӘН ДӘҮЛӘТ ВӘКАЛӘТЛӘРЕН ГАМӘЛГӘ АШЫРУНЫҢ СЫЙФАТЫН ЧАГЫЛДЫРУЧЫ ИНДИКАТОРЛАР СОСТАВЫ ҺӘМ БИЛГЕЛӘРЕ ТУРЫНДА” 2006 елның 28 июлендәге 381 номерлы ТР МИНИСТРЛАР КАБИНЕТЫ КАРАРЫ (19.01.2018)

“БАЛИГЪ БУЛМАГАННАРНЫҢ ЭШЛӘРЕ БУЕНЧА ҺӘМ АЛАРНЫҢ ХОКУКЛАРЫН ЯКЛАУ БУЕНЧА КОМИССИЯЛӘР ТӨЗҮ ҺӘМ ЭШЧӘНЛЕГЕН ОЕШТЫРУ БУЕНЧА БИРЕЛГӘН ДӘҮЛӘТ ВӘКАЛӘТЛӘРЕН ГАМӘЛГӘ АШЫРУНЫҢ СЫЙФАТЫН ЧАГЫЛДЫРУЧЫ ИНДИКАТОРЛАР СОСТАВЫ ҺӘМ БИЛГЕЛӘРЕ ТУРЫНДА” 2006 елның 3 июлендәге 332 номерлы ТР МИНИСТРЛАР КАБИНЕТЫ КАРАРЫ (19.01.2018)

“ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЮСТИЦИЯ МИНИСТРЛЫГЫНЫҢ ҖӘМӘГАТЬ СУДЬЯЛАРЫ ЭШЧӘНЛЕГЕН ТӘЭМИН ИТҮ БҮЛЕГЕНӘ СУД АДМИНИСТРАТОРЫ ВАЗЫЙФАСЫН КЕРТҮ ТУРЫНДА” 2006 елның 6 февралендәге 41 номерлы ТР МИНИСТРЛАР КАБИНЕТЫ КАРАРЫ (19.01.2018)

“ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ХӨКҮМӘТЕ – ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МИНИСТРЛАР КАБИНЕТЫ РЕГЛАМЕНТЫН ҺӘМ ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ХӨКҮМӘТЕ - ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МИНИСТРЛАР КАБИНЕТЫ АППАРАТЫ ТУРЫНДА НИГЕЗЛӘМӘНЕ РАСЛАУ ХАКЫНДА” 2005 елның 5 декабрендәге 563 номерлы ТР МИНИСТРЛАР КАБИНЕТЫ КАРАРЫ (19.01.2018)

“ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КОРРУПЦИЯГӘ КАРШЫ СӘЯСӘТЕ СТРАТЕГИЯСЕН ГАМӘЛГӘ АШЫРУ ЧАРАЛАРЫ ТУРЫНДА” 2005 елның 12 августындагы 400 номерлы ТР МИНИСТРЛАР КАБИНЕТЫ КАРАРЫ (19.01.2018)

“ХОКУКЫЙ МӘСЬӘЛӘЛӘР БУЕНЧА ВЕДОМСТВОАРА КООРДИНАЦИЯЛӘҮ КОМИТЕТЫН ТӨЗҮ ТУРЫНДА” 2004 елның 19 июлендәге УП-490 номерлы ТР ПРЕЗИДЕНТЫ УКАЗЫ (19.01.2018)

“РЕСПУБЛИКА БАШКАРМА ХАКИМИЯТЕ ОРГАННАРЫНЫҢ НОРМАТИВ ХОКУКЫЙ АКТЛАРЫН ӘЗЕРЛӘҮ, АЛАРНЫ ДӘҮЛӘТ ТЕРКӘВЕНӘ АЛУ ҺӘМ БАСТЫРЫП ЧЫГАРУ КАГЫЙДӘЛӘРЕН РАСЛАУ ТУРЫНДА” 2002 елның 18 июлендәге 426 номерлы ТР МИНИСТРЛАР КАБИНЕТЫ КАРАРЫ (19.01.2018)

Copyright © 2003-2018
Хата таптыгызмы? Сүзне яки җөмләне билгеләгез һәм CTRL+ENTER басыгыз
Яндекс цитирования