“Террорчылыкка каршы тору турында” 2006 елның 6 мартындагы 35-ФЗ номерлы Федераль закон террорчылыкка каршы тору өлкәсендә җирле үзидарә органнары вәкаләтләрен билгели торган яңа 5.2 статья белән тулыландырылган.

Моңа бәйле рәвештә шәһәр җирлекләре, муниципаль районнар уставларының башкарма комитет вәкаләтләрен билгели торган статьясын түбәндәге  нигезләмәләр белән тулыландырырга кирәк:

 “террорчылыкны профилактикалау, шулай ук аның барлыкка килү нәтиҗәләрен минимальләштерү һәм (яки) юкка чыгару өлкәсендә муниципаль программаларны эшли һәм гамәлгә ашыра;

террорчылыкның асылын һәм аның җәмгыятькә зыянын аңлату, шулай ук гражданнарда террорчылык идеологиясен кабул итмәүне формалаштыру буенча мәгълүмати-пропаганда чараларын оештыра һәм уздыра, шул исәптән мәгълүмати материаллар тарату, аңлату эшләре алып бару юлы  яки башка чаралар белән;

террорчылыкны профилактикалау, шулай ук аның барлыкка килү нәтиҗәләрен минимальләштерү һәм (яки) юкка чыгару буенча башкарма хакимиятнең федераль органнары һәм (яки) Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнары тарафыннан оештырылган чараларда катнаша;

муниципаль мөлкәттә булучы яки җирле үзидарә органнары карамагындагы объектларның террорчылыкка каршы якланганлыкларына таләпләр үтәлешен тикшерүдә тота;

Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнарына террорчылыкны профилактикалауда катнашу, шулай ук аның барлыкка килү нәтиҗәләрен минимальләштерү һәм (яки) юкка чыгару буенча тәкъдимнәрне юллый;

террорчылыкны профилактикалауда катнашу, шулай ук аның барлыкка килү нәтиҗәләрен минимальләштерү һәм (яки) юкка чыгару буенча  җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү буенча башка вәкаләтләрне гамәлгә ашыра.”.

Соңгы яңарту: 29 декабрь 2016, 16:38

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования