Татарстан Республикасы юстиция министры каршындагы Коррупциягә каршы тору комиссиясе утырышы узды

19 декабрь 2018 ел., чәршәмбе

2018 елның 17 декабрендә Татарстан Республикасы юстиция министры каршындагы Коррупциягә каршы тору комиссиясе утырышы узды. 

Комиссия утырышында каралды:

Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгының урындагы затлары эшчәнлегендә коррупция чагылышлары турында ММЧларда басылган, “Интернет” челтәрендә булган, гражданнардан һәм юридик затлардан килепирешкән мөрәҗәгатьләрдә булган мәгълүматны тикшерү нәтиҗәләре;

Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгының “Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгында коррупция торышы турында халык фикерен сораштыру” темасына уздырган социологик тикшеренүләре нәтиҗәләре;

Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгының “Татарстан Республикасы җәмәгать судьялары аппаратларында коррупция торышы турында халык фикерен сораштыру” темасына уздырган социологик тикшеренүләре нәтиҗәләре;

2018 елда юридик  затлар исемнәрендәТатарстан Республикасы  рәми атамаларын куллануга рөхсәт бирү буенча дәүләт хезмәтен күрсәтү мәсьәләләре;

Татарстан Республикасының берничә муниципаль районы, шәһәр округларытерриторияләрендә халык белән чараларны уздыруны килештерү буенча дәүләт хезмәте күрсәтү буенча дәүләт хезмәтен күрсәтү мәсьәләләре;

2018 елда Татарстан  Республикасы муниципаль норматив хокукый актлары регистрыннан өземтәләр бирү буенча дәүләт хезмәтен күрсәтү мәсьәләләре;

җирле үзидарә органнарының аларга тапшырылган дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашырганда коррупциягә каршы тору турындагы законнарны үтәүләре мәсьәләсе;

Татарстан Республикасында административ-территориаль берәмлекләр һәм торак пунктлар Реестрыннан өземтә яки соралган мәгълүматның булмавы турында белешмә бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтү турындагы мәсьәләләр;

бюджет акчаларының максатчан һәм нәтиҗәле кулланылышына эчке финанс контроле һәм аудит нәтиҗәләре;

дәүләт финанс контроле органнары тарафыннан уздырылган тикшерүләр нәтиҗәләре. 

Татарстан Республикасы юстиция министры каршындагы Коррупциягә каршы тору комиссиясенең 2018 елга эш планы үтәлешенә нәтиҗәләр ясалды, 2019 елга эш планы проекты каралды.

 

Комиссия утырышында Татарстан Республикасы юстиция министры Р.И.Заһидуллин, норматив хокукый актларны теркәү һәм Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгы эшчәнлеген хокукый тәэмин итү бүлеге башлыгы Э.И.Слепнева, җирле үзидарә органнарына хокукый консультацион-методик ярдәм бүлеге башлыгы М.А.Пашкова, җирле үзидарә һәм муниципаль регистр алып бару өлкәсендә норматив хокукый эш бүлеге башлыгы Р.У.Гарипов, җирле үзидарә өлкәсендә территориаль оештыру һәм тикшереп тору мәсьәләләре бүлеге башлыгы Г.И.Касыймова, финанслапр бүлеге башлыгы Н.Н.Гыйззәтуллова, җәмәгать судьялары эшчәнлеген тәэмин итү бүлеге башлыгыА.В.Воробьёв, кадрлар һәм дәүләт хезмәте бүлегенең әйдәп баручы консультанты, коррупция һәм башка төр хокук бозулар эшләре өчен җаваплы зат, Комиссия секретареМ.Д.Сөләйманов чыгыш ясадылар.

 

 

ЯҢАЛЫКЛАРГА ЯЗЫЛУ
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования