«Россия Федерациясенең аерым закон актларына норматив хокукый актлар проектларының җайга салу йогынтысын бәяләү һәм норматив хокукый актларга экспертиза мәсьәләләре буенча үзгәрешләр кертү турында» 2015 елның 30 декабрендәге 447-ФЗ номерлы ФЗ турында

«Россия Федерациясенең аерым закон актларына норматив хокукый актлар проектларының җайга салу йогынтысын бәяләү һәм норматив хокукый актларга экспертиза мәсьәләләре буенча үзгәрешләр кертү турында» 2015 елның 30 декабрендәге 447-ФЗ номерлы Федераль закон турында

«Россия Федерациясенең аерым закон актларына норматив хокукый актлар проектларының җайга салу йогынтысын бәяләү һәм норматив хокукый актларга экспертиза мәсьәләләре буенча үзгәрешләр кертү турында» 2015 елның 30 декабрендәге 447-ФЗ номерлы Федераль закон белән (алга таба - 447-ФЗ номерлы Федераль закон) «Россия Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге Федераль законның норматив хокукый актлар проектларының җайга салу йогынтысын бәяләү һәм норматив хокукый актларга экспертиза үткәрүгә кагылышлы нигезләмәләренә үзгәрешләр кертелде.

Үзгәрешләр буенча, эшкуарлык һәм инвестиция эшчәнлеген алып бару өчен нигезсез кыенлыклар тудыра торган нигезләмәләрне ачыклау максатыннан, эшкуарлык һәм инвестиция эшчәнлеген тормышка ашыруга кагылышлы муниципаль норматив хокукый актларга (аларның проектларына) экспертиза үткәрү мәҗбүри булган муниципаль районнар һәм шәһәр округлары исемлеге Россия Федерациясе субъекты законы белән билгеләнә.

447-ФЗ номерлы Федераль законга нигезләнеп, муниципаль берәмлекләр органнарының җирле салымнарны һәм җыемнарны билгеләүче, үзгәртүче, туктатучы, гамәлдән чыгаручы, шулай ук, бюджет хокукый мөнәсәбәтләрен җайга салучы норматив хокукый актлар проектлары җайга салу йогынтысы бәяләнә торган актлар проектлары исемлегеннән чыгарылган.

Күрсәтелгән үзгәрешләргә бәйле рәвештә, муниципаль берәмлекләрнең җирле үзидарә органнары норматив хокукый актлар проектларының җайга салу йогынтысын бәяләү һәм норматив хокукый актларга экспертиза үткәрү мәсьәләләрен көйләүче муниципаль норматив хокукый актларына тиешле үзгәрешләр кертү мәсьәләләрен карарга тиешләр.

Соңгы яңарту: 26 февраль 2016, 9:42

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования