Татарстан Республикасы муниципаль районнарының җирле үзидарә органнарына дәүләт милке чикләнмәгән җир кишәрлекләре белән эш итү буенча Татарстан Республикасы дәүләт вәкаләтләрен бирү турында

2016 елның 1 гыйнварыннан «Татарстан Республикасы муниципаль районнарының җирле үзидарә органнарына дәүләт милке чикләнмәгән җир кишәрлекләре белән эш итү буенча Татарстан Республикасы дәүләт вәкаләтләрен бирү турында» 2015 елның 26 декабрендәге 109-ЗРТ номерлы Татарстан Республикасы законы үз көченә керде.

Җирле үзидарә органнарының үзләренә тапшырылган дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыруын Татарстан Республикасы Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы һәм тапшырылган финанс чараларының максатчан файдаланышы ягыннан Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы контрольдә тота. Вәкаләтләрнең гамәлгә ашырылуы срогы – 5 ел.

Муниципаль норматив хокукый актлар 2016 елның 1 апреленә кадәр әлеге Закон таләпләренә туры китерелергә  тиеш.

 

 

Соңгы яңарту: 21 гыйнвар 2016, 15:10

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования