Министр вәкаләтләре

Татарстан Республикасы законында каралган тәртиптә министр вазифага билгеләнә һәм вазифадан азат ителә (Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгы турында Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан 2006 елның 22 нче февралендә расланган 68 нче номерлы нигезләмә).

Министр:

  • ялгыз идарә итү нигезендә үзенә ышанып тапшырылган эшчәнлек сферасында җитәкчелек итүне гамәлгә ашыра;
  • Министрлыкның структур бүлекчәләре турында нигезләмәрне раслый;
  • үз урынбасарларының вәкаләтләрен билгели һәм алар арасында вазифаларны бүлә; шулай ук оператив, оештыру-штат, кадрлар, финанс һәм Министрлык компетенциясенә караган башка мәсьәләләрне чишү буенча Министрлык хезмәтендәге кешеләрнең һәм ведомствога карамаган учреждениеләрнең вәкаләтләрен билгели;
  • Министрлык һәм ведомстводан тыш учреждениеләрнең хезмәткәрләре санын, хезмәткә түләү фондын, штат расписаниесен шулай ук, Министрлык аппаратын һәм башка ведомстводан тыш учреждениеләрне тотуга киткән чыгымнарга акча бүлеп бирү сметасын раслый;
  • Министрлык компетенциясенә кагылышлы мәсьәләләр буенча законнар һәм башка норматив акт проектларын, юстиция өлкәсендә дәүләт сәясәтен гамәлгә ашырудагы тәкъдимнәрен карап тикшерү өчен, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетына кертә;
  • Министрлык компетенциясе кысаларында бастырылган боерыкларга кул куя һәм аларның үтәлешен тикшереп тора;
  • Татарстан Республикасы җәмәгать судьяларын һәм Министрлык аппараты хезмәткәрләрен вазифага билгели һәм вазифадан азат итә, гамәлдәге закон нигезендә аларны бүләкләү, яки дисциплинар (һәм башка төрле) җавапка тарта;
  • Министрлык компетенциясе кысаларында Министрлык, Татарстан Республикасы мировой судьялар аппараты хезмәткәрләренә класс чины (класс чиннары Законда каралган тәртиптә бирелә), дәүләт бүләге, мактау исеме бирүгә тәкъдим итә;
  • гамәлдәге Законнарда каралган башка вәкаләтләр башкара.

Соңгы яңарту: 8 июль 2019, 9:27

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования