Коррупциягә каршы законнарга үзгәрешләр кертелде

«Россия Федерациясенең аерым дәүләт вазыйфаларын, федераль дәүләт хезмәте вазыйфаларын биләүче затларның вазыйфаи бурычларын башкарганда мәнфәгатьләр каршылыгына китерүче яки китерергә мөмкин булган шәхси кызыксыну барлыкка килүе турында хәбәр итү тәртибе турында һәм Россия Федерациясе Президентының кайбер актларына үзгәрешләр кертү турында” РФ Президентының 2015 елның 22 декабрендәге 650 номерлы Указы нигезендә һәм “Коррупциягә каршы тору турында” 2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы Федераль Законның 12.1 статьясының 4.1 пункты нигезендә, җирле үзидарә органнары җитәкчеләренә вазыйфаи бурычларны башкарганда мәнфәгатьләр каршылыгына китерүче яки китерергә мөмкин булган шәхси кызыксыну барлыкка килүе турында хәбәр итү тәртибе хакында норматив хокукый актлар чыгаруны тәэмин итергә тәкъдим ителде.

Законнар үзгәрү сәбәпле җирле үзидарә органнарына муниципаль муниципаль хезмәткәрләргә булган таләпләрне үтәү һәм мәнфәгатьләр конфликтын җайга салу буенча комиссияләр турында нигезләмәләргә үзгәрешләр кертергә кирәк.

 

Соңгы яңарту: 10 март 2016, 15:38

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования