КоАП һәм “ТР муниципаль берәмлекләрнең җирле үзидарә органнарына административ хокук бозулар турында беркетмәләр төзүгә вәкаләтле вазыйфаи затлар исемлеген билгеләү буенча ТР дәүләт вәкаләтләрен бирү хакында” ТР законына үзгәрешләр кертелде

2017 елның 20 октябреннән “Административ хокук бозулар турында Татарстан Республикасы кодексының 8.1 статьясына һәм Татарстан Республикасында муниципаль берәмлекләрнең җирле үзидарә органнарына административ хокук бозулар турында беркетмәләр төзүгә вәкаләтле вазыйфаи затлар исемлеген билгеләү буенча Татарстан Республикасының дәүләт вәкаләтләрен бирү хакында” Татарстан Республикасы Законының 1 статьясына үзгәрешләр кертү турында” 2017 елның 20 июлендәге 60-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы (алга таба – Закон) үз көченә керә.

Закон нигезендә шәһәр округлары, муниципаль районнар җирле үзидарәләре органнарының вазыйфаи затларының административ хокук бозулары турында беркетмәләр төзү вазыйфаларына Административ хокук бозулар турында Татарстан Республикасы кодексының 2.1 статьясы буенча беркетмәләр төзү дә өстәлә (Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органы, башка дәүләт органы, җирле үзидарә органы, предприятие, учреждение, башка оешманың атамасы турында һәм элмә тактада урнаштырылырга тиешле башка мәгълүматында Татарстан Республикасының телләр турындагы законы бозылуга мөнәсәбәттә).

Закондагы үзгәрешләргә бәйле рәвештә җирле үзидарә органнарыннан муниципаль берәмлекләрнең урындагы затларга  2.1 статья буенча административ хокук бозулар турында беркетмәләр төзү вәкаләтен бирү өлешендә муниципаль актларга үзгәрешләр кертү таләп ителә.

 

 

 

Соңгы яңарту: 31 июль 2017, 12:29

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования