2004 елның 28 июлендәге “Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында” 45-ЗРТ номерлы Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертелде

2016 елның 4 мартыннан Татарстан Республикасының 2016 елның 3 мартындагы “Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында”гы Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү турында”  10-ЗРТ  номерлы законы (алга таба - 10-ЗРТ номерлы закон) гамәлгә керде.

10-ЗРТ номерлы закон белән “Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында” Татарстан Республикасы Законының башкарма хакимиятнең Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан вәкаләт бирелгән органының Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре Исемлеген формалаштыру һәм алып бару буенча эшләр башкаруы каралган  11 статьясы юкка чыгарылды.

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2010 елның 12 апрелендәге  255  номерлы карары нигезендә Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгы  Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре Исемлеген алып баруны гамәлгә ашыручы вәкаләтле орган булып тора.

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2012 елның 18 апрелендәге “Россия Федерациясендә муниципаль берәмлекләр дәүләт Исемлеген алып бару турында” 344 номерлы карары нигезендә, Россия Федерациясендә муниципаль берәмлекләр дәүләт Исемлеген алып бару аның территориаль органнары аша Россия Федерациясе Юстиция министрлыгына йөкләнгән.  Исемлектә булган мәгълүматлар ачык һәм бар кеше дә кереп карый ала торган. Исемлекне Интернет челтәрендә Россия Федерациясе Юстиция министрлыгының рәсми сайты аша карарга мөмкин.

Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләренең нигезләмәсе Россия Федерациясе муниципаль берәмлекләр дәүләт исемлеге нигезләмәсе кебек үк булган  Исемлеген алып бару кирәк дип табылмауга бәйле рәвештә, “Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында”гы Татарстан Республикасы Законының 11 статьясы көчен югалткан дип танылды.

Шулай ук 10-ЗРТ номерлы закон белән  “Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында” Татарстан Республикасы Законының 13 статьясы муниципаль берәмлек чикләрен билгеләү яки үзгәртү турындагы Татарстан Республикасы законнарын каул иткәннән соң җир төзүчелек объектларының карталарын (планнарын) кадастр исбенә алу органына юллау 2007 елның 24 июлендәге “Күчемсез милекнең дәүләт кадастры турында”  221-ФЗ  номерлы Федераль законның 15 статьясы нигезендә Татарстан Республикасы башкарма хакимиятенең  җир мөнәсәбәте өлкәсендә вәкаләтле органы тарафыннан гамәлгә ашырылуын билгеләүче 3 нче өлеш белән тулыландырылды.

Законның башка нигезләмәләре аныклау характерында һәм гамәлдәге хокукый көйләнешне үзгәртмиләр.

 

Соңгы яңарту: 11 март 2016, 9:51

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования