Дәүләт органы тарафыннан кабул ителгән норматив хокукый актларга һәм бүтән карарларга шикаять белдерү тәртибе

Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгы карарларына, гамәлләренә  (гамәл кылмауларына) шикаять бирү Россия Федерациясе Административ хөкем эшләрен башкару кодексының “Дәүләт хакимияте органнары, җирле үзидарә органнары, аерым дәүләт вәкаләтләре яки башка төр халык алдындагы вәкаләтләр бирелгән башка дәүләт органнары, оешмалар, урындагы затлар, дәүләт хезмәткәрләре яки муниципаль хезмәткәрләрнең карарларына, гамәлләренә (гамәл кылмауларына) ризасызлык белдерү турында административ эшләрне башкару” 22 бүлеге нигезендә гамәлгә ашырыла.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Соңгы яңарту: 2020 елның 26 декабре, 11:27

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International