Норматив хокукый актларны теркәү һәм Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгы эшчәнлеген хокукый тәэмин итү бүлеге

назад
Төп вазыйфалар:
республиканың башкарма хакимият органнарының норматив хокукый актларын,  шул исәптән дәүләт серен тәшкил иткән яки конфиденциаль характерга ия белешмәләрне үз эченә алган актларны дәүләт теркәвенә алуны гамәлгә ашыру;
Татарстан Республикасы законнарын, Татарстан Республикасы Президенты, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы һәм аның Президиумының норматив характердагы актларын, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының норматив хокукый актларын, шулай ук республиканың башкарма хакимият органнарының министрлыкта дәүләт теркәвенә алынган норматив хокукый актларын рәсми бастырып чыгару;
министрлык эшчәнлеген хокукый тәэмин итү;
юридик затларга үз атамаларында Татарстан Республикасының рәсми аталышын куллануга  рөхсәт бирү турындагы гаризаларны һәм материалларны карау;
гражданнардан һәм оешмалардан кергән мөрәҗәгатьләрне карау.
 
Слепнева Эльмира Илсур кызы
Норматив хокукый актларны теркәү һәм Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгы эшчәнлеген хокукый тәэмин итү бүлеге
Слепнева Эльмира Илсур кызы
Бүлек җитәкчесе
Телефон:
223-07-81
Email:
Елина Людмила Николаевна
Бүлек мөдире урынбасары
Телефон:
292-00-56
Email:
Новикова Татьяна Владимировна
Әйдәп баручы киңәшче
Телефон:
292-00-56
Email:
Хәмзина Диана Зөфәр кызы
Әйдәп баручы киңәшче
Телефон:
223-01-57
Email:
Андриянова Наталья Александровна
Әйдәп баручы консультант
Телефон:
292-00-56
Email:
Нуруллина Илсөя Минсәлим кызы
Әйдәп баручы консультант
Телефон:
223-01-57
Email:
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International