Җирле үзидарә өлкәсендә территориаль оештыру һәм тикшереп тору мәсьәләләре бүлеге

назад
Төп вазыйфалар:
җирле үзидарәнең территориаль оештырылышы һәм Татарстан Республикасында административ-территориаль бүленеш мәсьәләләрен көйләүче норматив хокукый актлар проектларын әзерләүдә һәм аларга экспертиза уздыруда катнашу;
җирле үзидарә органнарының административ комиссияләрне төзү һәм аларның эшчәнлеген оештыру буенча,  административ хокук бозулар турында беркетмәләр төзүгә вәкаләтле вазыйфаи затлар исемлеген билгеләү буенча Татарстан Республикасының дәүләт вәкаләтләрен үтәүләренә күзәтчелек итү;
хокук бозуларны профилактикалау эшләренең торышын өйрәнү буенча эшче төркемнәрнең Татарстан Республикасының муниципаль районнарына һәм шәһәр округларына чыгуларын тәэмин итүне оештыру, Татарстан Республикасы Хөкүмәт комиссиясенең хокук бозуларны профилактикалау буенча утырышына материаллар әзерләү.
 
Касымова Гульнара Ильинична
Җирле үзидарә өлкәсендә территориаль оештыру һәм тикшереп тору мәсьәләләре бүлеге
Касымова Гульнара Ильинична
Бүлек җитәкчесе
Телефон:
223-04-96
Email:
Гавриленко Елена Юрьевна
Әйдәп баручы киңәшче
Телефон:
292-11-49
Email:
Никитина Екатерина Анатольевна
Әйдәп баручы киңәшче
Телефон:
223-03-34
Email:
Гафуров Азат Альберт Улы
Әйдәп баручы киңәшче
Телефон:
(843) 292-11-49
Email:
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International