Җирле үзидарә органнарына хокукый консультацион-методик ярдәм бүлеге

назад
Төп вазыйфалар:
җирле үзидарә турындагы законнарны кабул итү мәсьәләләре буенча җирле үзидарә органнарына консультатив-хокукый, оештыру-методик ярдәм күрсәтү;
алар мөрәҗәгать иткән очракларда, җирле үзидарә органнарының хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен суд яклавы мәсьәләләре буенча хокукый ярдәм күрсәтү;
Татарстан Республикасының берничә муниципаль районы, шәһәр округлары территорияләрендә демонстрацияләр һәм халык йөрешләрен (алга таба – халык белән чаралар) уздыруны килештерү  буенча дәүләт хезмәтен күрсәтү, шулай ук Татарстан Республикасы башкарма хакимиятенең Татарстан Республикасында халык белән чаралар уздыру буенча вәкаләтле органы буларак министрлыкка беркетелгән аерым функцияләрне гамәлгә ашыру.
 
Пашкова Майя Александровна
Җирле үзидарә органнарына хокукый консультацион-методик ярдәм бүлеге
Пашкова Майя Александровна
Бүлек җитәкчесе
Телефон:
+7 (843) 222-60-82
Email:
Галиева Елена Геннадьевна
Әйдәп баручы киңәшче
Телефон:
222-60-85
Email:
Еникиева Наилә Мәгърүф кызы
Әйдәп баручы консультант
Телефон:
222-60-84
Email:
Мәһдиева Юлия Рәшит кызы
Әйдәп баручы консультант
Телефон:
222-60-83
Email:
Гутова Елена Владимировна
I разрядлы өлкән белгеч
Телефон:
291-31-78
Email:
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International